همه چیز درباره مهریه - وکیل مهریه 09156665431

 

آیا می دانید که:

می توان مهريه را در اصطلاح بخشيد يا بذل نمود. ‌(در اصطلاح بذل به معناي بخشش است ) اگر که قابل اثبات و مستند باشد خانم مي تواند همه يا بخشي از ان را به همسرش

ببخشد و يا از دريافتش صرف نظر كند. قانونگذاران در ازدواج دائمی اين حق را براي خانمها پيش بيني كرده اند تا پیش از دريافت ان بتواند از انجام وظايف خود خودداري كند.

 

همه چیز درباره مهریه - وکیل مهریه 09156665431

 

آیا می دانید که:

 

می توان مهريه را در اصطلاح بخشيد يا بذل نمود. ‌(در اصطلاح بذل به معناي بخشش است ) اگر که قابل اثبات و مستند باشد خانم مي تواند همه يا بخشي از ان را به همسرش

ببخشد و يا از دريافتش صرف نظر كند. قانونگذاران در ازدواج دائمی اين حق را براي خانمها پيش بيني كرده اند تا پیش از دريافت ان بتواند از انجام وظايف خود خودداري كند.

 

آیا میدانید:

 

یکی از دیون ممتازه مهریه است و قبل از هر گونه بدهی از بدهکار دریافت خواهد شد .

یکی از اهميت های بدهي مرد به همسرش و حساسيت رابطه زوجين (یا همان زن و مردي كه با هم ازدواج كرده اند) و همچنین امتيازي كه وکلا براي حمايت از خانم پيش بيني

كرده اند باعث می شود تا اين طلب را بستانكاري قلمداد کنند و پرداخت ان را بر هر طلبی برتر دانسته است حتي اگر بدهي مرد فوت شده باشد.

آیا میدانید:

 

که طبق قانون جدید دادگاه خانواده ، برای عدم پرداخت مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه ، مرد بازداشت نخواهد شد.

با تصويب قانون محكوميت هاي مالي از سال ۱۳۷۷ و پيش از صدور راي وحدت کل رويه مبتني بر امكان طرح ادعاي اعسار یعنی تنگدستی و ناتواني براي باز پرداخت مهريه

پيش از بازداشت و توقيف مرد بدهكار مهريه ، امكان بازداشت کردن تمامی محكومان مالي من جمله محكومان به پرداخت مهريه به استناد آن قانون فراهم شده بود.

ولی با صدور راي ذکر شده و اثبات نمودن يا احرازکردن اعسار و یا بسياري از مردان بازداشت انان تا زمان اثبات دارایی آن ها منتفي خواهد شد.

منتهی قانونگذار اين دفعه اين گونه تهديد قانوني را براي وصول نمودن مهريه تا ۱۱۰ سكه طلا زنده كرده اند .

ایا میدانید  :


آيا ميدانيد :

که می توان مهریه را مثل تمام حقوق مالی به ورثه منتقل می کند .

اگر چنانچه همسرتان فوت کند و اگر چنانچه دیه‌‌ ای به ورثه برسد مهریه جزء دیون ممتاز می باشد همسر می‌‌تواند پیش از تقسیم دیه، مهریه خودش را ازکل دیه مطالبه بنماید.

 

 

چهار نکته کلیدی هنگام خرید خانه


 • گاهی آگاهی از نکات های حقوقی و ضروری در هنگام خرید ملک اهمیتی باایی د ارد که نا آگاهیی از آنها تبعات بیشتری دارد . 
 • 1- آن ملک موقوفه نباشد
 • 2- متعلق به ورثه نباشد
 • 3- در رهن فردی دیگر نباشد
 • 4- ملک توقیفی نباشد و ....

 

چهار نکته کلیدی هنگام خرید خانه

  • گاهی آگاهی از نکات های حقوقی و ضروری در هنگام خرید ملک اهمیتی باایی د ارد که نا آگاهیی از آنها تبعات بیشتری دارد . 
  • 1- آن ملک موقوفه نباشد
  • 2- متعلق به ورثه نباشد
  • 3- در رهن فردی دیگر نباشد
  • 4- ملک توقیفی نباشد و ....
  • موقوفه نبودن املاک

در هنگام خرید ملک بررسی موقوفه بودن آن بسیار مهم می باشد . تصورات سیل بیشماری از مردم این است که املاک وقفی تنها درقالب مدرسه ، حسینه ، بیمارستان و امثالهم است . ولی بهتر است بدانید که بیشتراملاک وقفی دراجاره فردی دیگر می باشد .زیرا تعداد املاک موقوفی درکشورما کم نمی باشد پس باید مراقب باشیم . 
انجام معاملات املاک وقفی جایز نمی باشد و یک چنین املاکی نیز به لحاظ قانونی هم قابل خرید و فروش نمی باشند . تنها زمانی می توان املاک وقفی را به غیر انتقال داد که ملک وقفی درقالب هایی مثل صلح منافع و اجاره قابلیت انتقال باشد و هیچ موقع خود ملک به مالکیت فردی دیگر در نمی آید. حقوق ملک وقفی یا انتقال منافع باید با رعایت ضوابط مربوط به اموال موقوفه انجام شود. بررسی موقوفی بودن یا نبودن ملک با مراجعه و استعلام از سازمان اوقاف مشخص می شود.

ورثه ای نبودن هر گونه ملکی

معامله از راه ارث و بین وارث به هنگام عقد قرارداد نیاز به مدارك زير دارد:

حساب ماليات و گواهی انحصار وراثت 

  • در رهن نبودن ملک 

  • در توقیف نبودن ملک 

  • بررسی کردن طرح های عمرانی و همچنین شهری

  • استعلام گرفتن از آخرین وضعیت ثبتی ملک مورد نظر 

  • تحقیق کردن محلی از ملک مورد نظر

طلاق توافقی سریع و آسان - وکیل طلاق 09156665431 


مدارک لازم جهت طلاق توافقی

عقدنامه یا رونوشتی از آن

 کارت ملی یا شناسنامه زوجین

 

 وکیل طلاق توافقی در مشهد

 


نکات کلیدی طلاق

 

 

۱- اگر در دادگاه اثبات شود که شغل زوجه با حیثیت زوجین یا مصلحت خانوادگی او تضاد دارد زوج می تواند مانع از ادامه ی کار زوجه شود .

 

۲- زوج می تواند زوجه را از ادامه ی کار و حرفه یا صنعتی که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زوجه با ان منافات دارد.

 

 

 
 
 
  
  
 
FERESHTEH/EDALAT
 

© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1